3x3x3 Rubik kocka kirakása kezdőknek

c82cc4e14a1d2c8c8ffff9840d24b558 XL

Ahogy már említettem, először egy "layer-by-layer" (oldalnkénti) kirakással ismerkedünk meg, annak is a legegyszerűbb, legkönnyebben megtanulható változatával. Úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb ezeket videóról megtanulni. Persze, ha tovább akar lépni valaki, muszáj lesz megtanulnia a forgatások rövidítéseit, mert sokszor algoritmusoknál csak ezek szerepelnek. A kockát bizonyítottan 20 lépésből ki lehet rakni, de ez a módszer ennél nyílván sokkal hosszabb lesz.

 

1. Fehér kereszt kirakása


3x3x3kirakas1

 

Ennél a lépésnél megkeressük egymás után a 4 olyan él kockát (él kocka az, aminek csak két színe van), amiben van fehérszín. Ezeket egymás után a fehér közép mellé juttatjuk. A többi kockával ne foglalkozzunk, tekintsük őket szürkének! Ha már mind fent van, akkor a fehér oldal elforgatásával úgy állítjuk be ezeket, hogy közülük minimum 2 stimmeljen az alatta levővel! Ez mindig megvalósítható! Tehát vagy 2 vagy mind a 4 elem stimmelni fog lefelé!

 

Alulról felhozás:

3x3x3kirakas2vagy 3x3x3kirakas3

Ha két „kész” közé van beékelődve:

3x3x3kirakas4

Ha a kész keresztből csak 2 stimmel lefelé, akkor a maradék kettőt így cseréljük meg:

Megkeressük, hogy hol van az az elem, amit meg akarunk cserélni a másikkal, majd azt az oldalt elfordítjuk kettővel,úgy hogy a fehér alulra kerüljön. Most ezt az elemet odafordítjuk a saját színéhez, majd ezen az oldalon fordítunk kettőt. Most innen, ami rossz volt került le alulra. Ezek után ezt az elemet állítjuk a saját színéhez, és végül ezen az oldalon fordítunk kettőt!

Ez a módszer működik akkor, ha egymás melletti kettőt kell kicserélni, illetve működik akkor is, ha kettő átelleneset kell megcserélni! (Ezeken kívül csak az lehetséges, hogy mind a 4 jó!)

 

2. A Fehér sarkok kirakása

 

3x3x3kirakas5

 

Most a sarkokat fogjuk felrakni a kész fehér keresztünk mellé!

Keressük meg a 4 fehér sarokkockát (sarokkocka az, aminek 3 színe van)! Ezeket rakjuk fel a helyükre az alábbialgoritmusok (mozgatás sorozat/ forgatáskombináció) segítségével:

a) és b): Rakjuk le a kockát, úgy, hogy a fehér közép (illetve a kész kereszt) felfelé nézzen!

Ezek után nézzük körbe az alsó sort, hogy hol látunk fehér színt! Ha találtunk egyet, akkor nézzük meg, hogy melyik a másik látható színe! Ezt a színt állítsuk az alsó sor elforgatásával a lehető legközelebb a saját színű középkockához! Ekkor most ez a sarokkocka vagy jobbra, vagy balra van a középtől. Amerre van, arra elvisszük az alsó sort, ugyanarra levisszük a szemközti oldalt, majd visszahozzuk az alját és végül visszafordítjuk a szemközti oldalt:

a) A sarokkockán a fehér szín jobbra áll:

3x3x3kirakas6

b) A sarokkockán a fehér szín balra áll:

3x3x3kirakas7

Abban az esetben, ha nem találunk több fehér színt az alsó soron, akkor biztosak lehetünk benne, hogy vagy minden sarokkockát betettünk a helyére, vagy valamelyik sarokkocka úgy áll, hogy a fehér szín lefelé néz, vagy az adott sarokkockánk fent van a felső soron, rossz helyen, vagy rosszul!

c) A sarokkockán a fehér szín lefelé áll:

3x3x3kirakas8

d) A sarokkocka fent van a felső soron, de rosszul, vagy rossz helyen:

Fordítsuk úgy a kockát, hogy az adott sarokkocka velünk szemben a jobb oldalon legyen, majd fordítsuk el a jobb oldalát a kockának magunk felé. Ekkor a sarokkockánk lekerült az alsó sorra. Az alsó sort fordítsuk el az óramutató járásával ellentétesen (innentől visszafelé), majd a jobb oldalt fordítsuk magunktól elfelé.

Ezzel a mozdulat sorral kihoztuk az a), b) vagy a c) eset valamelyikét!

 

3. A 2. sor kirakása

3x3x3kirakas9

Ennél a résznél a Második sori él kockákat fogjuk berakni a helyükre, és ezzel elkészítjük a teljes második sort!

3 eshetőség állhat fent, melyeknek ezek a megoldásai:

a) és b) keressünk egy olyan él kockát a sárga közép mellet, amiben nincs sárga szín! Miért? Azért, mert azok az élkockák, amikben nincsen sárga szín, azok mind most már a középső sorba tartoznak (feltéve, ha eddig jól dolgoztunk). Most, hogy találtunk egyet, állítsuk úgy a kockát, hogy a kész fehér oldal felfelé nézzen. Azt a kockát, amelyiket kinéztük,állítsuk a saját színéhez (innentől ezt tartsuk végig magunkkal szemben!), majd nézzük meg, melyik az él kockánk másik színe. (Az a szín nekünk vagy jobbra, vagy balra kell, hogy álljon!) Attól a színű középtől, ami az alsó színünk a kinézett élkockán, attól elfordítjuk az alsó oldalt! (ez a kiinduló állás az alsó ábrákon!) Most megnézzük, hogy hova való a kinézett élkockánk! Azt a „lukat” lehozzuk magunk felé, az él kockánkat visszahozzuk előre (Színt a színhez!) Ekkor marad a szemben lévő oldalon két fehér szín. Ezeket felrakjuk, a többi fehérhez! Ha most jól megnézzük a kockát, láthatjuk, hogy aszemközti oldalon lent lévő sarokkocka (amiben van fehér) összepárosodott a hozzá tartozó él kockával (azzal, amiteredetileg kinéztünk)! Innentől nagyon egyszerű a dolgunk: A Sarokkockát berakjuk a saját helyére ugyanúgy, mint ahogyaz az előző részben (Fehér sarkok berakása) le volt írva:

a) Jobbról berakás:

3x3x3kirakas10

b) Balról berakás:

3x3x3kirakas11

c) fent van a második sorban, de rosszul, vagy rossz helyen:

Ebben az esetben csináljuk végig az a) vagy a b) forgatáskombinációt, amivel azt érjük el, hogy ami eddig a másodiksorban volt rosszul él kocka, az most lekerül az alsó sorra, ahonnan be tudjuk azt jól a helyére az a) vagy a b) algoritmus segítségével.

 

4. Sárga kereszt: 

3x3x3kirakas12

Ennél a lépésnél ki fogjuk rakni a sárga keresztet, azzal a különbséggel, hogy itt nem fog minket érdekelni, hogy az egyeselemek lefelé is stimmelneke!

4 eset fordulhat elő, amelyből az egyik az a számunkra kívánatos állás, amikor a 4 sárga él kocka felfelé néz:

a) 2 egymás melletti él kocka rossz:

3x3x3kirakas13

A két rosszat szemben és jobbra tartjuk magunktól, úgy, hogy a sárga közép felfelé néz!Felhozunk egy 6osblokkot a szemközti oldalra, úgy, hogy a szemközti oldalon csak a bal szélső sáv ne legyen fehér!Ebből a 6osblokkból csinálunk egy fordított L betűt, méghozzá a következőképpen: Elfordítjuk a tetejét (Óra mutatójárása szerint), majd a jobb oldalról a 2 fehér színt letesszük alulra és végül visszafordítjuk a tetejét. Most hogymegvan a fordított L, levisszük az L betű szárát (középső sort) alulra. Most visszafordítjuk a kockánkat úgy, hogy afehér szín felfelé nézzen, majd berakjuk a hiányzó sarkot az 1. pontban leírtak szerint!

b) 2 egymással átellenes él kocka rossz:

3x3x3kirakas14

A két rosszat szemben és a túloldalt tartjuk. Felhozunk a jobb oldalra egy 3-as fehéret. Elfordítjuka tetejét (Óra mutató járása szerint), majd levisszük a jobb oldalról az ott maradt 2 fehéret! Most visszafordítjuk a tetejét és felhozunk a középső sor hátra fordításával 3 fehéret. Ha jól dolgoztunk, most egy fordított L betűt kell látnunk! Ezt az L betűt most kiegészítjük egy 6-os blokká, méghozzá így:

Elfordítjuk a felső oldalt (Óra mutató járása szerint), felhozunk a jobboldal hátra fordításával két fehéret a szemközti oldalra és végül visszafordítjuk a felső oldalt!

Ha mindent jól csináltunk, kész van a 6-os blokkunk! Ezzel már nincs más teendőnk, mint a fehéreket a fehérekhez vinni! Ha jobban megnézzük ez pont az előző inverze!

c) mind a 4 él kocka rosszul áll:

Ebben az esetben végigcsináljuk vagy az a) vagy a b) algoritmust, amivel kihozzuk vagy az a) vagy a b) esetet, attól függően, hogy előzőleg melyiket használtuk!

 

5. Sárga sarkok kirakása

3x3x3kirakas15

Ebben a lépésben az összes sárga sarkot megfordítjuk egy helyben, úgy 1 vagy több lépésben, hogy a végeredmény egyteljes kész sárga oldal legyen (úgy, hogy az nem érdekel minket, hogy körben nem stimmelnek a színek)!

Sajnos itt annyira sok a variáció, hogy csak egyféle forgatást írok le, amivel minden esetben meg lehet oldani a sarkokelforgatását:

3x3x3kirakas16

Most azt az esetet írom le, amikor csak 2 sarokkocka rossz, és azok is úgy állnak, hogy a két sárga szín egy oldalon van(fenti ábrasor)!

A kockát mindig úgy tartjuk, hogy a két megfordítandó sarokkocka jobb oldalon legyen! Esetünkben még arra is kell figyelni, hogy az az oldal nézzen felfelé, ahol a két megfordítandó sarokkockán a sárga szín van! Kezdésként fordítsuk magunk felé a bal oldalt, majd fordítsuk el a tetejét (Óra mutató járása szerint). Ezek után a baloldalt hátrafelé, és újra a tetejét, majd a bal oldalt fordítsuk lefelé, és a tetején fordítsunk kettőt. Végezetül fordítsuk a bal oldalt fel! Ezt kell most megismételnünk a jobb oldallal is! Tehát: Jobb oldalt le tetejét visszafelé, jobb oldalt fel, tetejét vissza, jobb oldalt le,tetején kettőt, jobb oldalt fel! És már kész is!

Az utolsó lépés ebben az esetben elmaradhat, de azért írtam le, mert a másik esetben, ahol a két sárga egymással átellenesen áll, ott nem maradhat el!

Abban az esetben, ha a 2 egymás melletti sarokkockán a sárga szín nem egy oldalon van, mint a fenti kiindulásnál, hanem egymással átellenesen, akkor is ugyanezt az algoritmust alkalmazzuk, de a kockát itt úgy tartjuk, hogy a sárga oldal legyen fent és a megfordítandó sarkok jobbra!

Minden más esetben 2 lépésben tudjuk megoldani a sárga sarkok megforgatását. pl.: ha 3 sarok rossz, kinézzük az egyiksarkot (lehetőleg ne a háromból a középsőt, hanem valamelyiket, amelyik a jól álló sarok mellett van!), majd ezt a sarkot megfordítjuk a fent leírtak szerint a mellette álló rossz sarokkal együtt! Ebben az esetben, mivel nincs se olyan, hogy a két sarokkockán a két sárga szín egy oldalon van, se olyan, hogy egymással átellenesen van, ezért biztosak lehetünk benne,hogy ha így végigcsináljuk a forgatáskombinációt, akkor csak az egyik sarok fog beállni rendesen, a másik rossz marad! Így ezzel elérjük azt, hogy marad két rossz sarkunk, amit már meg tudunk oldani!

 

6. Élcsere

3x3x3kirakas17

Ennél a lépésnél az összes sárga él kockát a saját helyére fogunk vinni!

Akárcsak a Fehér keresztnél, itt is mindig az a helyzet, hogy a sárga oldal elforgatásával vagy 2 él kockát tudunk beállítani, vagy mind a 4et! Ez a két elkocka lehet egymás mellet, és lehet egymással átellenesen!

a) 2 szomszédos él kocka kicserélése:

3x3x3kirakas18

Tartsuk a két kicserélni való él kockát szemben és balra! Most fordítsuk a jobb oldalt fel és a tetejét jobbra, majd a bal oldalt fel és a tetejét balra! Most a jobb oldalon szemben kell 3 fehérnek lennie, azokat tegyük le az alsó sorra! Fordítsunk a tetején kettőt, majd a bal oldalt fordítsuk lefelé! Ezek után a tetejét fordítsuk jobbra, a bal oldalt fordítsuk hátrafelé, ezzel visszajött a szemközti oldalra, balra 2 fehér, amihez a teteje elfordításával (2 fordítás) állítsuk oda a 3. fehéret, majd végül ezt a kész 3-as fehéret fordítsuk le a többi fehérhez!

b) átellenes él kocka kicserélése:

Ebben az esetben egyszer végigcsináljuk az a) esetnél felvázolt algoritmust, majd a sárga oldal elforgatásával mostmár ki tudjuk hozni az a) esetet!

 

7. Sarokcsere

3x3x3kirakas19

Ez lesz az utolsó lépés, tehát itt a végcél a teljes kirakott kocka létrehozása!

2 alapeset lehetséges: 3 sarok rossz, vagy 4 sarok rossz!

Ezek megoldása mindig a 3 sarok cseréjére visszavezethető:

a1) és a2): Nézzük meg, hogy melyik saroknak hova kell kerülnie! Kövessük végig az ujjunkkal, hogy az egyes elemek honnan hova fognak kerülni (menetirány meghatározása)! Ha ez megtörtént, nézzük meg, hogy melyik sarokelem megy ferdén (átellenesen), majd melyik lesz az első egyenes, és melyik lesz a második egyenes! Az első egyenesen fordítsunk kettőt, majd a második egyenesen is fordítsunk kettőt, így kialakítottunk egy L betűt (vagy tükrözött L betűt). Most fordítsuk úgy a kockát, hogy az L betű „rendesen” álljon! Most fordítsuk az L betű szárát magunk felé, és a túloldalt abba az irányba, ahol eddig az L betű szára volt, majd csináljuk vissza az L betűt, a szára visszafordításával! Most csináljunk az L betűnkből egy I betűt: Ezt úgy érhetjük el, hogyha az L betűnk talpán fordítunk kettőt! Most fordítsuk az I betűt magunk felé, és a túloldalt az I betű helyétől fordítsuk el! Mostantól azt hiszem már mindenki számára világos az utolsó lépés: Fordítsunk egyet, úgy, hogy kész legyen a kocka (sárgát sárgához, fehéret fehérhez)!

a) 3 sarkot kell cserélni egymással:

a) A 3 sarok cserélésének a menetiránya rendes (Óra mutató járása szerinti):

3x3x3kirakas20

b) A 3 sarok cserélésének a menetiránya fordított (Óra mutató járásával ellentétes):

3x3x3kirakas21

Ha jól megnézzük, akkor ez pont az előző tükörképe!

b) mind a 4 sarok rossz helyen van:

Ebben az esetben egyszer végigcsináljuk vagy az a1) vagy az a2) algoritmust, és ezzel elérjük azt, hogy 1 sarok biztosan a helyére kerül. Tehát jöhet az a) eset valamelyike újra!

 

Ezzel készen is vagyunk a 3x3x3-as Rubik kocka kirakásával. Gratulálunk!

 

3x3x3kirakas22


Nyomtatás